Voortgezette opleiding vuren lange afstand

COSLA: Voortgezette opleiding vuren lange afstand

Deze tweede module, laat toe om de basis te bevestigen, efficiënter te handelen, zijn technische kennis te verfijnen terwijl de afstanden vergroten.

Regelen, zeroteren. Waarom opnieuw? Schieten van een groepering, afstand berekenen, de BSE berekenen, toepassen op doelen van verschillende maten en onbekende afstanden, afwegen van het tegenmikken als de inslag ver van het doel is, zijn fouten bergrijpen, begrip van de wind en zijn wijzigingen gebonden aan de weeromstandigheden van de dag, schieten op doelen van verschillende maten, communicatie tussen schutter en spotter, principe van de vorken, studie van de verschillende fenomenen (licht, lichtspiegeling) in functie van de weeromstandigheden van de dag, opvolgen van het schot, “Plan C”, onderricht van de vorming.

*De schootsafstanden liggen tussen 600 en 1600 m, in functie van het gebruikte materiaal.
Duur: 2 dagen
Patronen: 200
Vereist: BOSLA