Strijdkrachten

De schootsonderricht is een van de elementen die deel uit maken van de voorbereiding op een  gevecht. Het is dus onontbeerlijk de militair als strijder te vormen en niet als schutter. De mentale voorbereiding en de geïntegreerde vorming laten toe de soldaten voor te bereiden om doeltreffend te kunnen vechten, door zich permanent aan te passen aan de veranderende situaties die hij in alle soorten operaties zal ontmoeten.

Hier de details van de materie van de vorming van de Strijdkrachten

  1. Algemene kennis van wapens.
  2. Algemene kennis van munitie.
  3. De wettige verdediging, de sommaties, de waarschuwingen.
  4. De communicatie als eerste wapen
  5. Een tactische lamp voor identificatie.
  6. Beslissingsproces, “force on force” oefeningen.
  7. Schieten in situatie met scherpe munitie in een speciale en beveiligde locatie. Oefening in situatie, individueel, in paar, en groep.
  8. De wapens van de straat. Ze kennen om ze sneller te ontdekken en zich er tegen te beschermen.
  9. na het schieten. Intellectuele, mentale en materiele voorbereiding. Met zijn acties leven