Schieten lange afstand

BOSLA: Basis opleiding voor het schieten lange afstand

Het doel van deze cursus is een eenvoudige schiettechniek aan te reiken zodanig  de nodige basis te verkrijgen om snel op lange afstand te treffen.

Ontdekking van het materiaal, afstellen van de trekker en het vizier, schieten van een groepering, ABC van de ballistiek, lezen de  begrijpen van de ABAC (schiettabel), berekening van de BSE en schieten op korte afstand. Schieten op 450 e 600 m voor de bevestiging van het werk op 25 m. Begrijpen van de afstand en richting, effect van het plaatsen van het kruisdraad op het doel, begrijpen van de wind, schieten op doelen van verschillende maten “Plan B”, wat doen in geval van een misser en richtlijnen i.v.m. de vorming.
Duur: 2 dagen
Patronen: 200
Vereist:

COSLA: Voortgezette opleiding vuren lange afstand

Deze tweede module, laat toe om de basis te bevestigen, efficiënter te handelen, zijn technische kennis te verfijnen terwijl de afstanden vergroten.

Regelen, zeroteren. Waarom opnieuw? Schieten van een groepering, afstand berekenen, de BSE berekenen, toepassen op doelen van verschillende maten en onbekende afstanden, afwegen van het tegenmikken als de inslag ver van het doel is, zijn fouten bergrijpen, begrip van de wind en zijn wijzigingen gebonden aan de weeromstandigheden van de dag, schieten op doelen van verschillende maten, communicatie tussen schutter en spotter, principe van de vorken, studie van de verschillende fenomenen (licht, lichtspiegeling) in functie van de weeromstandigheden van de dag, opvolgen van het schot, “Plan C”, onderricht van de vorming.

*De schootsafstanden liggen tussen 600 en 1600 m, in functie van het gebruikte materiaal.
Duur: 2 dagen
Patronen: 200
Vereist: BOSLA

BOSLA: Bijzondere opleiding schieten lange afstand

Deze module van één dag, laat toe om de opleiding te vervolledigen en bevat het aanleren van de urgentiedrill en de verbeteringen van het schieten lange afstand onder de vorm van een parcours waar u zal moeten vuren.

Hoe trainen op kortere afstand, schieten op zeer korte afstand, schiet oefeningen met aangepaste houdingen, parcours dat individueel of met een partner wordt afgelegd, onderrichten van de vorming.

Het doel van dit parcours is, doelen te raken van verschillende maten op verschillende afstanden zonder meting van afstand of weer. Het laat toe een evaluatie te doen van de verworven competenties, en laat toe de toekomstige trainingen te planen. Maar het is vooral het plezier te treffen op lange afstand.
Duur: 6 U
Patronen: 80
Vereist: COSLA

ABAC (schiettabel): Om volledig van deze modules te kunnen genieten, is het onontbeerlijk een ABAC te maken die overeen komt met het gebruikte materiaal. Een model van een ABAC zal u gegeven worden bij de inschrijving. Wij kunnen een persoonlijke ABAC opstellen, deze zullen later gefactureerd worden (te vermelden bij de inschrijving).

Nodige materiaal:

Verplicht

Een gradueerde liniaal, een potlood, papier (potlood om in de regen te kunnen schrijven), spiraal Toetsenblok of Oefening boek (idealiter een “write in the rain”). Een zwarte stift, ABAC (schiettabel) (plastiek om uw ABAC te beschermen), een kuiskoord, kuismateriaal voor geweer en kijker, voor de loop, gehoor bescherming, petje, veld fles of water fles, een rugzak  30 L gevuld om als steun te dienen voor het geweer, regen kledij, kledij voor koud en warm.

Optioneel materiaal. (Doe geen onnodige uitgaven)

Anemometer, météo station, een verrekijker